• sif3
  • sif1
  • sif4
  • sif2
  • sif6
  • sif7

kpobannerilogonSundom IF (moderföreningen) har valts till sk.KPO "supporterförening" år 2013. Sundom IF betalas 4% av alla bonusinköp som görs av Sundom IF:s registrerade anhängare och centreras till Handelslaget KPO. Denna bonus som föreningen får är alltså en extrabonus, som inte minskar var och ens egna personliga bonus som är insamlad.


Tidigare har många undertecknat ett avtal på en lista, tack för det understöden! Nu måste man dock, i och med det nya systemet, göra en registrering via internet. Hur registreringen sker kan man läsa i bilagan.


Vi hoppas ALLA regeristrerar sig och stöder Sundom IF. Dela med er också info. Även personer som inte är SIF:are kan ansluta sig och på så sätt understöda barn- och ungdomsidrottsverksamheten inom Sundom IF. SPRID INFO, värva arbetskamrater, vänner etc!!!


Det här är en mycket viktig inkomstkälla för föreningen och kräver endast en lite insats av Er!

Vid frågor kontakta Lotta

pdfSundom If / KPO

/Sundom IF

  • kpobanneri
  • wartsila
  • ictban