Lag

Birell Sander
Björkman Oskar
Bystedt Leo
Erickson Melvin
Gustafsson Vincent
Kuoppala Julia
Langhed Isac
Östersund Noah
Sillanpää Theo
Smedlund Axel
Stoor Einar
Ström Josef
Sundin Arvid
Åsvik Elliott

Funktionärer


Sundom Idrottsförening r.f.

0460065-2

c/o Tomas West 

Långängstået 49, 65410 Sundom