Sundom IF

SIF Fotbollsektionen lediganslår härmed sommarjobbet som planskötare vid Sundom Arena 2022.

De viktigaste uppgifterna är: 

- klippning av alla gräsplaner

- kalkning av planer enligt matchschema

- hålla planområdet och läktarn i representativt skick

- mindre reparationsarbeten enligt behov

- Städning av läktaren (inne)

 

 Jobbet inleds när planerna öppnas dvs i slutet av maj, eventuellt tidigare och avslutas i slutet av September/början av Oktober.

 

Beroende på antalet planskötare, så delas säsongen i ? delar. Meddela preferens för tider. Städnings jobbet kan sökas skilt. OBS att för gräsklippning osv har vi en ålders gräns på 15år för att kunna söka jobbet.

 

Vi söker personer som kan jobba självständigt och ta ansvar för överenskomna uppgifter. Som meriter räknas tidigare erfarenheter av dylika sysslor och aktiv medverkan inom föreningen.

 

Ansökan / frågor riktas till Andreas Björk (andreas.k.bjork@gmail.com) / SIF Fotbollssektionen, senast 31.3.2022