Anmälan till ny säsong

Anmälan till ny säsong sker via respektive sektions anmälningsblankett.

Fotboll: https://sundomif.jopox.fi/lomakkeet/7479/anmalan-t...

Skidåkning: https://sundomif.jopox.fi/lomakkeet/7482/anmalan-t...

Omklädningsrummet

Omklädningsrummet hittar ni från ikonen med en person och ett lås från menyn. Via omklädningsrummet är det ställe var t.ex. lagets kommunikation sköts (även WhatsApp används i många lag), IN/OUT anmälningar till olika evenemang och var du kan granska spelarens samt vårdnadshavarens kontaktuppgifter.

Inloggning

Ditt lags Jopox ansvarig bjuder in dig till omklädningsrummet genom ett epost. Vänligen följ instruktionerna i epost meddelandet för första inloggning.

Jopox app

Jopox har en app som hittas via AppStore eller Google Play genom att söka på Jopox.

Information om hur du tar ibruk Jopox appen finns här (finska): https://jojo.jopox.fi/liitteet/jopox-sovellus/fi/

Får spelare visas på lagets sida?

Om spelaren får visas eller ej sker via menyn "Egen information / Spelarens namn / Dataskydd" och rubriken "Namn och bild får visas på hemsidan".

IN/OUT anmälning

Alla lagets träningar och matcher läggs upp i Jopox och anmälning till dessa sker via omklädningsrummet. Utgångsläget är att alla spelare är IN anmälda till alla träningar och matcher. Kommer spelaren inte att delta är det vårdnadshavaren ansvar att markera spelaren som OUT. Observera lagets rutiner för när anmälningarna skall vara gjorda.


Sundom Idrottsförening r.f.

0460065-2

c/o Tomas West 

Långängstået 49, 65410 Sundom