Sundom IF

Sundom IF / skidsektion

Skidsektionen är verksam vid skidstugan vid Öjberget i Sundom. Där hålls ledda träningar för juniorer från oktober till april. För tillfället är ca. 50 barn i åldern 4-16 med i verksamheten. Träningsledarna är mellan 6-10 till antalet. Grupperna är indelade enligt ålder och kunnande. Målsättningen är att skapa ett intresse för skidåkningen i byn samt att ge en grund åt alla att utvecklas enligt egna ambitioner. Är man intresserad av skidåkning är det bara att komma med i vår verksamhet.

Skidsektionen bygger servicebyggnad vid Öjberget

Sundom IF:s skidsektion har påbörjat byggandet av en servicebyggnad på sin tomt vid Gamla Öjbergsvägen. Behovet av en servicebyggnad har påtalats under många år. Såväl skidåkarna, som andra föreningar och övriga bybor och besökare har saknat ett varmt utrymme att samlas i, för att inte tala om rinnande vatten och toaletter. 
I planeringen av servicebyggnaden har man satsat på att byggnaden skall kunna anpassas till olika funktioner och tillfällen. I planlösningen har man tagit i beaktande möjligheten till att t.ex. dela allrummet i två utrymmen, tex. omklädningsrum eller mötesrum för två olika grupper. I planlösningen finns en lättillgänglig WC som man kan ta sig till via en skild ingång och som kan vid behov vara öppen för allmänhet även då servicebyggnaden annars inte är öppen. Som helhet har i planeringen lyfts fram mångsidighet, tillgänglighet och funktionalitet.
Servicebyggnaden byggs ekologiskt och energieffektivt. Bygget görs samarbete med yrkesakademin.
Aktion Österbotten har beviljat Sundom IF skidsektion projektbidrag för byggandet av servicebyggnaden.  

 

 

Registrering

Ni som kommer med i vår verksamhet får lättast aktuell informationen genom att lämna er e-mail address här nedan.

Beställ mailutskick.